Essaywedstrijd

Midden in deze coronacrisis, lijkt wijsgerige reflectie over wat er gaande is noodzakelijk. En misschien dat deze quarantaine-tijd precies daarvoor de ruimte biedt. Daarom schrijven Filosofie-Tijdschrift en het Centre Erasme een essaywedstrijd uit over de coronacrisis. Studenten en promovendi worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. Schrijf een filosofisch essay van +/- 3500 woorden […]

Nieuwe uitgever

Vanaf 2019 worden we uitgegeven door Gompel & Svacina. Daarmee is na negen jaar een einde gekomen aan de samenwerking met Garant. Wij zijn dankbaar voor die jaren, maar ook gelukkig dat we in de toekomst uitgegeven zullen worden door Gompel & Svacina. Gompel & Svacina is een nieuwe uitgeverij die een vrijplaats voor het […]

Nieuwe website online

De nieuwe website van Filosofie-Tijdschrift is online. Het is nu mogelijk om als abonnee de recente jaargangen te lezen, of na te bestellen. Mocht u een verbetering zien dan horen we het graag van u.