Nieuwe uitgever

Vanaf 2019 worden we uitgegeven door Gompel & Svacina. Daarmee is na negen jaar een einde gekomen aan de samenwerking met Garant. Wij zijn dankbaar voor die jaren, maar ook gelukkig dat we in de toekomst uitgegeven zullen worden door Gompel & Svacina. Gompel & Svacina is een nieuwe uitgeverij die een vrijplaats voor het ontwikkelen van ideeën en het delen van kennis wil zijn, en daarin ook heel nadrukkelijk de filosofie vertegenwoordigd wil zien.

Filosofie-Tijdschrift werd in 1991 opgericht door Harry Willemsen en Cor Schavemaker, en gaat nu met Gompel & Svacina zijn 29ste jaargang in. Al die jaren kwam het blad tot stand onder het hoofdredacteurschap van Harry Willemsen. Harry blijft als ere-hoofdredacteur verbonden aan het Tijdschrift, maar heeft het “praktische” stokje overgedragen aan Jozef Waanders die vanaf deze jaargang als hoofdredacteur zal functioneren.

Met de overgang naar een nieuwe uitgeverij, doen zich ook enkele wijzigingen in opmaak en inhoud voor. Zo is de rubriek “Filosofie van Techniek en ICT” omgedoopt naar “Filosofie van Wetenschap en Techniek”, en zult u de “kalender” in de nieuwe opzet niet meer terugvinden. Alle andere onderdelen (thema-deel, rubrieken, boekbesprekingen, berichten en attenderingen) blijven, zoals u gewend was, onderdeel uitmaken van Filosofie-Tijdschrift.