Missie

Filosofie-Tijdschrift is een tweemaandelijks Nederlands-Vlaams tijdschrift dat filosofie op zowel frisse als serieuze wijze toegankelijk maakt voor een breder publiek. Daarbij schuwt het geen enkele wijsgerige stroming. Met een mengeling van kritiek en reflectie werpt het tijdschrift nieuw licht op tijdloze vragen én actuele onderwerpen. Met prikkelende bijdragen over wisselende thema's wil het enthousiasmeren voor filosofie en levensbeschouwing.