Geschiedenis

Filosofie-Tijdschrift werd in 1991 opgericht door Harry Willemsen en Cor Schavemaker. Sindsdien verschenen meer dan 180 nummers met diverse bijdragen van veelal bekende auteurs. Zo schreven denkers als Samuel IJsseling en Cornelis Verhoeven regelmatig voor het tijdschrift, maar klom ook Harry Mulisch eens voor ons in de pen.

Ook nu nog publiceren bekende filosofen als Paul van Tongeren, Ger Groot, Alicja Gescinska en Marc de Kesel in het tijdschrift, maar vinden we het eveneens belangrijk om nog onbekend filosofisch talent een podium te bieden.

In de loop der tijd veranderde het tijdschrift een aantal maal van opzet. Momenteel is elk nummer gewijd aan een specifiek thema, en wordt dat aangevuld met vier vaste rubrieken. Naast artikelen vindt u boekbesprekingen, attenderingen en nieuwsberichten in het tijdschrift.

Tot 2010 werd het tijdschrift uitgegeven door Uitgeverij Damon, van 2010 - 2019 werd het tijdschrift uitgegeven bij Uitgeverij Garant.

Vanaf 2019 verschijnen we bij Uitgeverij Gompel & Svacina.