Essaywedstrijd 2023: Politiek in donkere tijden

Jarenlang dachten we onderweg te zijn naar een wereld met minder (politieke) conflicten en meer (individuele) vrijheden. Met de val van de Berlijnse muur (1989) bereikte dat optimisme een hoogtepunt, en werd door sommigen zelfs de definitieve overwinning van het liberaal-democratische denken en het einde van de geschiedenis uitgeroepen. Maar dat optimisme heeft inmiddels plaatsgemaakt […]

Essaywedstrijd 2022: Klimaatverandering

Wie het nieuws volgt klimaatverandering heeft weinig reden tot optimisme. We lezen over smeltende ijskappen, bosbranden en overstromingen die het leven op aarde onmogelijk dreigen te maken. Het gevoel kan ons bekruipen dat de wereld op haar laatste benen loopt en dat wij weleens de laatste mensen zouden kunnen zijn. Tegelijk lezen we ook berichten […]

Essaywedstrijd 2021: Corona

Midden in deze coronacrisis, lijkt wijsgerige reflectie over wat er gaande is noodzakelijk. En misschien dat deze quarantaine-tijd precies daarvoor de ruimte biedt. Daarom schrijven Filosofie-Tijdschrift en het Centre Erasme een essaywedstrijd uit over de coronacrisis. Studenten en promovendi worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. Schrijf een filosofisch essay van +/- 3500 woorden […]