Essaywedstrijd 2022: Klimaatverandering

Wie het nieuws volgt klimaatverandering heeft weinig reden tot optimisme. We lezen over smeltende ijskappen, bosbranden en overstromingen die het leven op aarde onmogelijk dreigen te maken. Het gevoel kan ons bekruipen dat de wereld op haar laatste benen loopt en dat wij weleens de laatste mensen zouden kunnen zijn. Tegelijk lezen we ook berichten […]

Essaywedstrijd 2021: Corona

Midden in deze coronacrisis, lijkt wijsgerige reflectie over wat er gaande is noodzakelijk. En misschien dat deze quarantaine-tijd precies daarvoor de ruimte biedt. Daarom schrijven Filosofie-Tijdschrift en het Centre Erasme een essaywedstrijd uit over de coronacrisis. Studenten en promovendi worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. Schrijf een filosofisch essay van +/- 3500 woorden […]