Essaywedstrijd 2023: Politiek in donkere tijden

Jarenlang dachten we onderweg te zijn naar een wereld met minder (politieke) conflicten en meer (individuele) vrijheden. Met de val van de Berlijnse muur (1989) bereikte dat optimisme een hoogtepunt, en werd door sommigen zelfs de definitieve overwinning van het liberaal-democratische denken en het einde van de geschiedenis uitgeroepen. Maar dat optimisme heeft inmiddels plaatsgemaakt voor somberder toekomstverwachtingen. We beleefden de opkomst van ‘populistische’ partijen en een heropleving van het nationalisme, we maakten de Brexit mee en de verkiezing van Trump tot president van de Verenigde Staten. En met de recente Russische inval in Oekraïne wordt de grootste oorlog op het Europese continent sinds de Tweede Wereldoorlog uitgevochten. Ook binnenlands lijkt de polarisatie ondertussen alleen maar verder te groeien. Hoe moeten we die ontwikkelingen duiden?

Wij willen jonge denkers aanmoedigen om vanuit een filosofische invalshoek te reflecteren op de politieke actualiteit. Daarom schrijft Filosofie-Tijdschrift samen met het Erasmusfonds een essaywedstrijd uit. Studenten en promovendi worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. Schrijf een filosofisch essay van +/- 3500 woorden over de politieke actualiteit. Is polarisatie eigenlijk wel altijd problematisch of kan het ook een teken zijn van een gezonde democratische dynamiek? Hoe kan de liberale democratie zich verweren tegen antidemocratische krachten van binnenuit en buitenaf? Of zitten in het liberalisme zélf (onoplosbare) tekortkomingen die nu schrijnend aan het licht komen, en hebben de autocraten gewoonweg betere troeven in handen? Je kan vele kanten op, zowel inhoudelijk als qua stijl, mits het essay filosofisch van aard is.

De inzendingstermijn sluit op 1 maart 2023. Inzendingen kunnen worden gemaild naar info@filosofie-tijdschrift.nl. De jury – Cees Zweistra, Judith Immink, Roel Meijvis en Jozef Waanders – beoordeelt alle inzendingen en kiest een winnaar. Het winnende essay wordt gepubliceerd in Filosofie-Tijdschrift. Daarnaast krijgt de winnaar EUR 500,- en een jaarabonnement op Filosofie-Tijdschrift.

Bij meerdere uitmuntende essays maken ook de essays op de tweede en derde plaats kans op publicatie in het tijdschrift.

Belangrijk: zet uw eigen naam in de bestandsnaam en in het document zelf.