Essaywedstrijd 2021: Corona

Midden in deze coronacrisis, lijkt wijsgerige reflectie over wat er gaande is noodzakelijk. En misschien dat deze quarantaine-tijd precies daarvoor de ruimte biedt.
Daarom schrijven Filosofie-Tijdschrift en het Centre Erasme een essaywedstrijd uit over de coronacrisis. Studenten en promovendi worden van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Schrijf een filosofisch essay van +/- 3500 woorden over de huidige coronacrisis. Wat laat de coronacrisis zien over onze (politieke of sociale) cultuur? Over onze omgang met de economie, de natuur, de dood, risico's, kwetsbaren, privacy? Hoe zou een post-corona samenleving eruit kunnen of moeten zien? Welke (filosofische) lessen leert het virus ons? Je kan vele kanten op, zowel inhoudelijk als qua stijl, mits het essay filosofisch van aard is.

De inzendingstermijn sluit op 1 maart 2021. Inzendingen kunnen worden gemaild naar info@filosofie-tijdschrift.nl. De jury - Roel Meijvis, Gerard Versluis, Cees Zweistra en Judith Zweistra-Immink - beoordeelt alle inzendingen en kiest een winnaar. Het winnende essay wordt gepubliceerd in Filosofie-Tijdschrift. Daarnaast krijgt de winnaar EUR 500,-, een jaarabonnement op Filosofie-Tijdschrift, een tas van filosofie.shop met opdruk naar keuze en het boek 'Verkeerd verbonden' van Cees Zweistra.

Bij meerdere uitmuntende essays, reiken we ook een 2e en eventueel 3e prijs uit, bestaande uit publicatie in Filosofie-Tijdschrift en het boek 'Verkeerd verbonden'.

Belangrijk: zet uw eigen naam in de bestandsnaam en in het document zelf.