Concept

Zes keer per jaar komt Filosofie-Tijdschrift uit. Elk nummer is voor de helft gewijd aan een specifiek thema. Dat kan een filosoof, een stroming of een bepaald onderwerp zijn. In principe staan we open voor de diverse domeinen die de wijsbegeerte rijk is. Een overzicht van de behandelde thema's in voorbije jaren kunt u vinden onder nummers.

Daarnaast bevat elk nummer vier vaste rubrieken:

  1. In de rubriek Comparatieve filosofie wordt aandacht besteed aan niet-westerse denktradities en/of vergelijkende filosofie. Dat gebeurt vanuit de gedachte dat het in een geglobaliseerde wereld van meerwaarde is om kennis te maken met het denken in verschillende culturen.
  2. In de rubriek Filosofie van wetenschap en techniek staan bijdragen over de filosofische veronderstellingen en implicaties van de hedendaagse wetenschap en techniek, en over de maatschappelijke en culturele aspecten daarvan in een samenleving waar informatie en communicatie een cruciale rol spelen.
  3. In de rubriek Filosofie van politiek en cultuur wordt aandacht besteed aan politieke- en cultuurfilosofie, of vanuit die traditie gereflecteerd op politieke en culturele fenomenen die zich in onze snel veranderende maatschappij voordoen.
  4. In de rubriek Filosofie en onderwijs denken docenten filosofie die op diverse onderwijsniveaus werkzaam zijn, na over de bijdrage van hun discipline aan het geheel van de vorming van leerlingen en studenten. Reflectie op concrete leservaringen vormen daarbij het uitgangspunt.

Naast thematische en rubriek-bijdragen, vindt u ook boekbesprekingen, attenderingen en nieuwsberichten in het tijdschrift.

Voor alle bijdragen geldt dat ze in een toegankelijke stijl geschreven zijn.